Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opłacie targowej podlegają osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej sprzedające na targowiskach, czyli miejscach, w których prowadzony jest handel. Sejm pracuje nad poselskim projektem likwidacji opłaty targowej, którą są mocno obciążeni najmniejsi przedsiębiorcy. Opłata ta stanowi dochód budżetu gmin. Doradcy…

Usługi noclegowe świadczone i nabywane za granicą są ściśle związane z miejscem położenia nieruchomości, gdzie świadczona jest usługa na rzecz usługobiorcy. Mówi o tym art. 28 e ustawy o podatku od towarów i usług. Usługa ta stanowi tylko koszt uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego, z kolei dla celów podatku VAT nie jest rozliczana i…

Właściciele nieruchomości komercyjnych… …położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wartość początkowa przekracza 10 mln zł są zobowiązani do uiszczania podatku od nieruchomości w wysokości 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc 2018 roku. Przedmiotem opodatkowania jest przychód z tytułu własności środka trwałego w postaci: budynku biurowego oraz budynku handlowo-usługowego (sklasyfikowanego w Klasyfikacji Środków Trwałych jako centrum handlowe,…

  Środki ze sprzedaży nieruchomości w ramach ulgi mieszkaniowej można przeznaczyć wyłącznie na zakup własnego mieszkania. Z ulgi nie skorzysta zatem podatnik który za środki ze sprzedaży nieruchomości dokona zakupu mieszkania dla dziecka. Interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy to zła wiadomość dla wszystkich, którzy sprzedają nieruchomość przed upływem pięciu lat i za uzyskane pieniądze chcą…

. Podatnik, który przed sprzedażą mieszkania podpisał umowę kupna nowego lokalu będzie mógł skorzystać z ulgi mieszkaniowej jeżeli zapłata za nowy lokal nastąpi po sprzedaży mieszkania. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zakwestionował interpretację fiskusa dotyczącą warunków korzystania z ulgi mieszkaniowej. Sprawa dotyczyła kobiety, która w 2010 r. sprzedała mieszkanie nabyte w 2005 r. Ponieważ od…

logo-footer