Facebook to znany portal społecznościowy skupiający ogromną liczbę użytkowników, a także polskie firmy wykorzystujące go w celach marketingowych.

Przedsiębiorca korzystający z usług reklamy na Facebooku musi pamiętać o rozliczeniu podatku VAT bez względu na to, czy jest czynnym czy też zwolnionym podatnikiem podatku od towarów i usług. Z uwagi na fakt, iż siedziba dostawcy usług Facebook Ireland Limited znajduje się w Irlandii i miejsce powstania obowiązku podatkowego VAT, podatek ten będzie musiał rozliczyć podatnik w Polsce w ramach importu usług. W myśl art. 28b ustawy o VAT obowiązek podatkowy ciąży na polskim nabywcy usługi świadczonej przez usługodawcę nieposiadającego miejsca zamieszkania, siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium RP.

VAT

Status podatkowy polskiego nabywcy ma istotny wpływ na rozliczenie podatkowe. Podstawą jest rejestracja podatnika korzystającego z możliwość odliczenia sobie tych usług jest rejestracja do transakcji wewnątrzwspólnotowych. Bowiem podatnik VAT czynny nabytą usługę rozlicza w deklaracji VAT-7 / VAT-7K jako import usług i jednocześnie odlicza naliczony podatek. Z kolei podatnik zwolniony winien podatek ten wykazać w deklaracji VAT-9M i odprowadzić do urzędu skarbowego, tym samym tracąc możliwość odliczenia sobie kwoty tego podatku. Jednocześnie przysługuje mu możliwość zaliczenia wartości netto wraz z nieodliczonym podatkiem VAT w koszty uzyskania przychodów.

PODATEK DOCHODOWY

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym zakupione usługi należy opodatkować w Polsce 20% podatkiem u źródła, który winnym pobrania i wpłacenia jest polski nabywca w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca, którym dokonano płatności. Z kolei w myśl art. 7 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Irlandią, podatek u źródła może niewystąpić jeśli polski nabywca usługi dysponuje certyfikatem rezydencji podatkowej, poświadczający fakt rozliczania swoich dochodów poza RP przez irlandzką firmę.

Niemniej jednak zakupując usługi marketingowe na Facebooku, pamiętać należy o obowiązkach informacyjnych:

-do 31 stycznia następnego roku złożyć CIT-10Z w urzędzie skarbowym oraz

-do 31 marca następnego roku sporządzić informację IFT-2R.

logo-footer