Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opłacie targowej podlegają osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej sprzedające na targowiskach, czyli miejscach, w których prowadzony jest handel.

Sejm pracuje nad poselskim projektem likwidacji opłaty targowej, którą są mocno obciążeni najmniejsi przedsiębiorcy. Opłata ta stanowi dochód budżetu gmin. Doradcy podatkowi wskazują, że danina ta ogranicza konkurencyjność gospodarki, bowiem pobierana jest wyłącznie od kupców, czyli osób dokonujących sprzedaży na targowiskach. Tym samym dyskryminuje podatkowo te osoby względem tych, którzy handlują w budynkach, bo maksymalna stawka podatku od nieruchomości jest zazwyczaj tylko ułamkiem obciążenia płaconego w ramach opłaty targowej.

Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych miałaby wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Czytaj więcej >>>

logo-footer