W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.08.2018 r. określono wysokość wynagrodzenia jakie przysługuje od 18 września 2018 doradcy podatkowego. Dotyczy ono czynności doradczych w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami. Wysokość ta stanowi podstawę do zasądzania przez sąd kosztów zastępstwa prawnego.

Wynagrodzenie doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądem administracyjnym wynosi w pierwszej instancji:

1) w sprawie, w której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna, przy wartości przedmiotu sprawy:

  1. a) do 500 zł – 90 zł,
  2. b) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł,
  3. c) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł,
  4. d) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł,
  5. e) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł,
  6. f) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł,
  7. g) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł,
  8. h) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł,
  9. i) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł;

2) w pozostałych sprawach – 480 zł.

Wynagrodzenie doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądem administracyjnym wynosi w drugiej instancji:

1) za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – 75% kwoty wynagrodzenia określonego w § 2. ust. 1 ww rozporządzenia, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam doradca podatkowy – 100% tej kwoty, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;

2) za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej – 50% kwoty wynagrodzenia określonego w § 2. ust. 1 ww rozporządzenia, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam doradca podatkowy – 75% tej kwoty, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;

3) za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – 50% kwoty wynagrodzenia określonego w § 2. ust. 1 ww rozporządzenia , a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam doradca podatkowy, nie sporządził i nie wniósł kasacji – 75% tej kwoty, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;

4) w postępowaniu zażaleniowym – 240 zł.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 16.08.2018 (Dz.U. 2018 poz. 1687)

logo-footer